โปรโมชั่น SPECIAL TIME

เงื่อนไข และ รายละเอียด

รับได้ทุกช่วงเวลา
รับได้ 1 ครั้งต่อวัน

กติกา
กีฬา 3 เทิร์น
คาสิโน6เทิร์น